Alpha Bank

Днес за първи и последен път влязох в офис на Алфа Банк – за да извърша нещо елементарно просто – а именно да обменя валута.
Една леля ме посреща любезно, уведомява ме коректно за курса, а после ми обяснява, че трабва да сканира банкнотите една по една.
Аз зяпвам от учудване и питам защо, припомняйки, че живеем в 21 век. Обяснява ми се, че такава е разпоредбата, касаеща 100-доларовите банкноти.
Доката чакам сканирането – хората си имат специална машина за целта – се появява втора касиерка. Първата я пита дали разпорежданто важи само за едрите банкноти, и получава отговор, че е най-добре да се сканират всички.
Стискам зъби и чакам, и тамън сканирането свършва, и ми се дава да подпиша документ, че банкнотите със съответните номера са предостаени от мен на едикого си и прочие.

Изругах, попълних декларацията, подписах се, и си обещах повече да не влизам в Алфа банк, която работи с методи от Средновековието.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s