Борисов и прокуратурата

Не помня дали съм споменавал Бойко Борисов…и вместо да провервам, ще му отделя място в “Идиотите сред нас”. Не са един илидва поводите, с които бъдещият премиер е заслужил появата си тук, но преди два дена “изтече” следния бисер – насладете му се:

Неформалният лидер на ГЕРБ и бъдещ премиер Бойко Борисов даде “100% кредит на доверие” на ръководството на прокуратурата и срок от шест месеца, за да го оправдае.

Какво разбрахме от това изказване?

Според мен – две неща. Първо – шерифът е забравил, че в България има разделение на властите, както и, че прокуратурата е напулно независима от него.
Второ – Главният прокурор доказа с усмивката си по време на изкаването на Б.Борисов, че има добре развито чуство за хумор.

Ще си позволя да припомня на ‘бат Бойко следното:

Разделение на властите

Разделението на властите е основен принцип на демократичната държава, съгласно който всяка една от трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна, е независима от другите и се осъществява от свои органи. В обсега на своите компетентности всяка власт е самостоятелна. Реализирането на този принцип е една от гаранциите на правата и свободите на гражданите.

Принципът на разделението на властите е възприет от всички демократични конституции. У нас той е санкциониран от чл.8 на Конституцията – според който държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна. Виж още…

В Република България, която е парламентарна република, законодателната власт се осъществява от Народното събрание (Парламент), изпълнителната – от Министерския съвет (правителство), а съдебната – от съда, прокуратурата и следствието. В своето действие те са самостоятелни и независими, като единството им се олицетворява от президента, който е държавен глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s